0001  สถานีตำรวจภูธรบรบือ...ยินดีต้อนรับ 043-771663 , 043-771629