0001  สถานีตำรวจภูธรบรบือ...ยินดีต้อนรับ 043-771663 , 043-771629

ตรวจปัสสาวะสถานบริการในพื้นที่

พ.ต.ท.เล็ก อามาตย์ สวป.สภ.บรบือพร้อมด้วยข้ารา ชการตำรวจ สภ.บรบือ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบรบือ ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่ เพื่อป้องกับและปราบปรามยาเ สพติดและป้องกันเด็กอายุต่ำ กว่า 18 ปี เข้าไปใช้บริการ พร้อมกับกำชับให้เปิดปิดให้ตรงเวลาที่กฎหมายกำหนด