0001  สถานีตำรวจภูธรบรบือ...ยินดีต้อนรับ 043-771663 , 043-771629

งานจราจร

 

ร.ต.อ.ฤทธิกร ทองนุช
รอง สว.จร

 


ด.ต.กิติพล พิมพ์ศรี


ด.ต.เสน่ห์ จงเกษกรณ์


ด.ต.พงษ์ศิริ หมู่ใหญ่


ด.ต.ธวัฒน์ นนทสิงห์


ด.ต.สุชาติ ถาวรจันทร์

ด.ต.ปราสาทพร แสนพายะหะ


ด.ต.ฉลาม โยวผุย


ด.ต.มานพ เอกศิริ


ด.ต.อดุล ผองขำ


ส.ต.อ.หญิง จารุวรรณ บุญเสริฐ