สถานีตำรวจภูธรบรบือ...ยินดีต้อนรับ 043-771663 , 043-771629

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธร อำเภอบรบือ

   สถานีตำรวจภูธร อำเภอบรบือ ปลูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2459 บนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทิศเหนือ กว้าง 1 เส้น 9 วา ติดที่ดินแผนกศึกษาฯ ทิศใต้ยาว 1 เส้น 9 วา ติดกับที่พักข้าราชการ ทิศตะวันออกยาว 3 เส้น 8 วา ทิศตะวันตกยาว 3 เส้น 8 วา ติดกับถนนหลวง ที่ดินดังกล่าวราษฎรมอบให้ แต่ไม่ปรากฏชื่อ ปัจจุบันเป็นที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข 18145 ที่ทำการสถานีตำรวจเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา ยาว 10.80 เมตร กว้าง 7.90 เมตร แบ่งออกเป็น ห้อง ไม่มีเพดาน เสาไม้เต็งรัง พื้นและฝาไม้กระดาน หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้ โดยมี ส.ต.อ.เข้ เสนาวัน เป็นหัวหน้าสถานี มีกำลังตำรวจ 6 นาย

    ปี พ.ศ. 2490 ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน 8 ไร่ 2 งาน ทิศเหนือ กว้าง 1 เส้น 5 วา ติดกับถนนหลวง ทิศตะวันตก ยาว 6 เส้น16 วา ติดกับที่ดินอำเภอบรบือ คณะกรรมการอำเภอยกให้ ตามหนังสือที่ 720/90 ลง 21 มีนาคม 2490 อาคารที่ทำการเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา 1 หลัง แบ่งออกเป็น ห้อง กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เสาไม้เต็งรัง พ้น ฝา เพดาน หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมพ.ศ. 2491 สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,472 บาท 56 สตางค์ โดยได้รับทุนบริจาคจากราษฎร โดยมี ร.ต.ต. ชิน พุ่มมาศ เป็นหัวหน้าสถานีฯ มีกำลัง 18 นาย ซึ่งที่ดินดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบรบือ
    ปี พ.ศ. 2523 ปลูกสร้างที่ทำการใหม่ กว้าง 7 เมตร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเสาคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นคอนกรีตและปูด้วย ไม้เนื้อแข็ง พื้นที่ชั้นล่างคอนกรีตเสริมเหล็ก กระทั้งปี พ.ศ. 2525 พ.ต.ท.วีระพงษ์ ฉัตรจรัสกุล สวญ.ฯ ได้ทำการปรับปรุง ตัวอาคารใหม่โดยทำห้องชั้นล่างแบ่งออกเป็นห้องทำงานของ สวญ.ฯ ห้องทำงานของพนักงานสอบสวน ปี พ.ศ. 2545 พ.ต.อ. นิรัดร์ กิติชัยวรรณ ผกก.ฯ ได้ปรับปรุงสถานีตำรวจตามนโยบาย “โรงพักเพื่อประชาชน” โดยปรับปรุงชั้นล่างของ อาคารรวมเอาเงินบริการต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน (ONE STOP SERVICE) และปีนี้เอง สถานีตำรวจภูธรอำเภอบรบือ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ประจำปี 2545 ของตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

     มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๗๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๒๙๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ อำเภอ และ ๒ กิ่งอำเภอ คือ
      * อำเภอเมืองมหาสารคาม
      * อำเภอ กันทรวิชัย
      * อำเภอโกสุมพิสัย
      * อำเภอวาปีปทุม
      * อำเภอบรบือ
      * อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
      * อำเภอนาเชือก
      * อำเภอ เชียงยืน
      * อำเภอ นาดูน
      * อำเภอแกดำ
      * อำเภอยางสีสุราช
      * กิ่งอำเภอกุดรัง
      * กิ่งอำเภอชื่นชม

อาณาเขต

* ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์
* ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
* ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด
* ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดขอนแก่น